Služby

Výkup půdy

Společnost Moravské Farmy vykupuje bonitní ornou půdu. Nabízíme velmi dobré výkupní ceny, rychlé a seriózní jednání, vyřízení všech dokumentů a činností spojených s prodejem pozemků včetně vyhotovení kupní smlouvy a podání na katastrální úřad. Po dohodě je možná i výplata kupní ceny ihned při podpisu smlouvy.
Pokud prodejem pozemku potřebujete řešit určitou komplikovanou či tíživou situaci (exekuce, finanční vyrovnání v rámci rodiny apod.), zajistíme Vám v rámci prodeje pozemku i příslušnou právní pomoc.

V případě spoluvlastnických podílů budeme jednat i s ostatními spoluvlastníky a realizace odkupu bude závislá na dohodě s ostatními spoluvlastníky. Součástí dohody tak může být odkup pozemků pouze ve Vašem vlastnictví, dále je možná restrukturalizace vlastnictví pozemků spojená s odkupem půdy od některých spoluvlastníků, případně jiná dohoda podle konkrétní situace.

V případě zájmu o odkup půdy nás prosím kontaktujte nebo zašlete rovnou název katastrálních území a parcelní čísla pozemků. Obratem Vám zašleme nabídku kupní ceny. Jedná se o konečnou cenu, která Vám bude za pozemky vyplacena. V případě zájmu o bližší informace nás, prosím, kontaktujte na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v kontaktech.

Správa půdy

Společnost Moravské Farmy nabízí vlastníkům zemědělské půdy její správu, t.j. zastupování vlastníků při vyjednávání nájemních smluv, při vyjednávání s úřady v rámci pozemkových úprav a v rámci možného využití půdy pro jiné než zemědělské účely. Na přání vlastníka organizujeme i výběrové řízení na prodej půdy.
Cílem správy půdy je pomoc vlastníkům s dlouhodobou optimalizací výnosů z vlastnictví půdy.
Aktivní správa půdy vyžaduje určitou optimalizaci z pohledu lokality, proto přednostně přijímáme do správy pozemky námi vykoupené, případně pozemky v lokalitách, kde již máme určité vlastnické zastoupení.
V případě zájmu o bližší informace nás, prosím, kontaktujte na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v kontaktech.

Pronájem půdy

Strategií společnosti Moravské Farmy je pronajímat většinu jak vlastních pozemků, tak i půdy ve správě kvalitním zemědělským subjektům za účelem hodpodaření.
Našim dlohodobým cílem je seriozní a vzájemně výhodná spolupráce vlastíků půdy a zemědělských subjektů.
V rámci hledání vzájemně výhodné spolupráce optimalizujme nájemní vztah přímo na konkrétní podmínky nájemce, příkladem je výkup půdy od vlastníka-zemědělce a smluvní garance dlouhodobého zpětného pronájmu původnímu vlastníkovi a další.
V případě zájmu o bližší informace nás, prosím, kontaktujte na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v kontaktech.